Musik og rytmik

Målet er at udvikle børnenes musikalitet og derigennem styrke deres sprog, sproglige opmærksomhed, motorik, indlæringsevne og livsglæde.

Hver stue har musik mindst en gang ugentligt, hvor der synges, danses, leges sanglege, bevægelseslege osv. Vi bruger forskellige instrumenter, trommer, rasleæg etc., ligesom vi leger med rim og remser.

Endelig synger vi i hverdagen; på ture, på legepladsen, i garderoben, ved samlinger etc.