Børnehaven Tirsdalen

Her kan du læse om Børnehaven Tirsdalen og vores tilgang til pædagogik, samarbejde og lignende.

Pædagogik

Børnehaven Tirsdalens pædagogik har fokus på relationer og ressourcer på et anerkendende grundlag, hvor en god etik i forhold til børn og voksne er i centrum. Institutionen har som mål at alle ansatte er veluddannet indenfor denne pædagogik, og at der løbende udvikles nye tanker, idéer og arbejdsformer i medarbejdergruppen.

Familiesamarbejde

Børnehaven Tirsdalen lægger vægt på at have et tæt samarbejde med børnenes familier, hvor gensidig respekt og ligeværdighed er nøgleordene.

Lokalt

Børnehaven Tirsdalen har som mål at bevare og udvikle, sin gennem mange år opbyggede, faglige ekspertise og gode forankring i lokalsamfundet.

Medarbejdere

Børnehaven Tirsdalen har som mål at være en god, rummelig og spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne anerkendes for deres arbejde, oplever arbejdsglæde, og sikres faglig og personlig udvikling, i et arbejdsmiljø hvor konflikter mødes, behandles åbent og løses, og hvor der tages hånd om den enkelte medarbejder.

Studerende

Børnehaven Tirsdalen har som mål at stille sig til rådighed som et givende, rummeligt og spændende uddannelsessted for studerende under faglig kompetent vejledning. Det er vores hensigt at funktionen som uddannelsessted beriger og balanceres i forhold til børnehavens kerneydelser: Trivsel, udvikling og glæde for børnene.