Om vores værdier og mål

Vi er i Børnehaven Tirsdalen stærkt inspireret af Kempler Instituttets værdigrundlag, som lægger vægt på autentisk, personlig kommunikation med fokus på relationer og processer.

Vi har arbejdet på ovenstående grundlag i mange år og har i de senere år suppleret med en særlig uddannelse til alle medarbejdere i et anerkendende pædagogisk system: ICDP. To af vores medarbejdere er uddannede som vejledere.

Praksis og hverdag

Vores tilgang til barnet er familien. Barnet er en del af familien. Udenom familien er der nærmiljø og samfund, som vi ligeledes betragter som en helhed der har sammenhæng og har betydning for barnets trivsel og udvikling. Når vi arbejder med børn er det vigtigt at vi forstår og er parate til arbejde med hele barnets verden. Naturligvis med udgangspunkt i børnehavens hverdag.

Trivsel

I familien tror vi på, at der især er tre grundlæggende elementer der skal være til stede for at barnet trives: Accept, tilhørsforhold og gode rammer. 

Barnet er kompetent

Vi tror grundlæggende på, at børns reaktioner altid er kompetente, forstået således at de altid er meningsfyldte og udtryksfulde. Børn ved i udgangspunktet hvad de har lyst til - men ikke altid hvad de har brug for. Vores opgave som voksne er derfor at afkode - og forstå - de signaler som børnene kommer med og handle med autoritet og være vide hvad det er vi vil og arbejder med.

Kompetente voksne

I Børnehaven Tirsdalen lægger vi stor vægt på at vore medarbejdere er kompetente voksne. Det skal forstås således:

  • Vi skal udvikle empati (indfølingsevne) og social intelligens hos barnet.
  • Vi skal påtage os lederansvar overfor barnet.
  • Vi skal sætte grænser på en god måde.
  • Vi skal tage det fulde ansvar for samspillet med barnet.

Vores mål er, at vore værdier og holdninger ikke kun kan beskrives men også leves ud i forhold til dit barn, så børnehaven er et godt og trygt sted at være.