Forældresamarbejde

Børnehaven Tirsdalen lægger vægt på at have et tæt samarbejde med børnenes familier, hvor gensidig respekt og ligeværdighed er nøgleordene.

Forældre har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, derfor er vores samarbejde med dem uhyre vigtigt.

Alle forældre er forskellige og skal mødes ligeværdigt, anerkendende og fordomsfrit.

Vi skal lære dem at kende og de skal lære os at kende som nogle der vil samarbejde bedst muligt med dem om det kæreste de har, nemlig deres børn.

Vi bruger god tid på samtaler og indkøring ud fra den betragtning at alt den tid vi investerer i det fra starten af kommer rigeligt tilbage.

Det er vores opgave at være til rådighed og tilgængelige for dem. Har de brug for en samtale er det vores ansvar hurtigst muligt at finde tid til det.

Vi skal sørge for et højt informationsniveau, både i daglig samtale og på tavler, Aula o.s.v. Informationen går både på hvad vi laver og hvordan forældrene kan understøtte hvad der arbejdes med i børnehaven.

Vi har forskellige fora forældre kan deltage i, en bestyrelse og en forældreforening. I bestyrelsen er forældrene bl.a. involveret i udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Forældreforeningen arrangerer sociale arrangementer for forældre og børn.