Brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud

Her finder du resultaterne fra alle brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud, børnehaver, vuggestuer og dagplejen.

Randers Kommune gennemfører hvert andet år, jf. Randersmodellen, en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud. I år er brugertilfredshedsundersøgelsen indsamlet af Danmarks Statistik for Indenrigs- og Boligministeriet som en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i perioden oktober 2021 til februar 2022.

Tilfredshedsundersøgelsen for de enkelte dagtilbud

Nu foreligger resultaterne fra den første nationale brugerundersøgelse for i dagtilbud.

Danmarks Statistik har udarbejdet et interaktivt dashboard til visning af resultater på både lands-, kommune og skoleniveau. Dashboardet giver mulighed for at dykke ned i resultaterne af undersøgelsen og se både gennemsnitlige scorer og svarfordelinger på de enkelte spørgsmål.

Dashboardet kan findes nederst på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Det er nødvendigt at acceptere cookies på hjemmesiden for at kunne benytte dashboardet.