Værdier og mål

Børnehaven Tirsdalens pædagogik har fokus på relationer og ressourcer, der hviler på et anerkendende grundlag, hvor en god etik i forhold til børn og voksne er i centrum. Institutionen har som mål, at alt personalet er veluddannet indenfor denne pædagogik, og at vi løbende udvikles nye tanker, ideer og arbejdsformer. Børnehaven Tirsdalen lægger vægt på at have et tæt samarbejde med børnenes familier, hvor gensidig respekt og ligeværd er nøgleordene.

Om vores værdier og mål

Vi er i Børnehaven Tirsdalen stærkt inspireret af Kempler Instituttets værdigrundlag, som lægger vægt på autentisk, personlig kommunikation med fokus på relationer og processer.

Aftale med Randers Kommune

Her kan du læse den aftale, som Børnehaven Tirsdalen har indgået med Randers Byråd.

Børnemiljø

Børnemiljøet er blevet vurderet i løbet af 2008, og handleplanerne er udført i 2008 og 2009.

Kostpolitik

Børnehaven har en kostpolitik der er beskrevet nærmere i en folder.

Læreplaner

Børnehavens læreplan er sidst gennemgået i 2017. Se Børnehavens læreplaner og afrapportering af samme nedenunder.

Børn med særlige behov

Vi er en børnehave for alle. Vi har i mange år arbejdet inkluderende, også før det ord blev lidt slidt. Vi tror på, og synes også vi har erfaret, at det er godt for alle at vi har et bredt "normalitetsbegreb" og at vi gør plads til forskelligheder.