Kostpolitik

Børnehaven har en kostpolitik der er beskrevet nærmere i en folder.