Pædagogik

Børnehaven Tirsdalens pædagogik har fokus på relationer og ressourcer på et anerkendende grundlag, hvor en god etik i forhold til børn og voksne er i centrum

Tavle i sporvogn

Børnehaven Tirsdalen har som mål at alle ansatte er veluddannede indenfor denne pædagogik, og at der løbende udvikles nye tanker, idéer og arbejdsformer i medarbejdergruppen. 

Desuden arbejder vi med de pædagogiske læreplaner. Læreplanerne tager udgangspunkt i vores praksis, hvor vi gennem vores mål, værdier og principper sætter fokus på læring i de daglige gøremål og rutiner.

I Børnehaven Tirsdalen har vi helt bevidst ikke lagt os fast på en bestemt pædagogisk profil fx Naturbørnehave. Vi ønsker at arbejde bredt med alle læreplanens temaer og ændre tilgang hvis børnegruppen kalder på det. Dog er børnehaven præget af en forholdsvis fast struktur og vi arbejder med uge, måneds og årsplaner for at sikre, at vi kommer omkring barnets alsidige udvikling.

Vi er optaget af dannelse og af, at børnene når de forlader børnehaven oplever at de er en del af noget som er større end dem selv. At de er medskabere af eget liv og samtidig er begyndende i stand til at tilsidesætte egne behov.