Børnemiljø

Læringstavler med kroppen

Fysiske børnemiljø

Vi har punktbelysning over bordene og læringsmiljøerne, som skaber fokus på bestemte områder, hvor vi gerne vil have børnene søger hen.

Vi har små ”legerum” i de store rum så børnene kan lege uden forstyrrelser.

Vi er opmærksomme på at skabe ro og fordybelse, når vi spiser, så vi kan indgå i gode og kvalitative samtaler med børnene

Vi har en hyggelig legeplads med bakker, beplantning, skygge på varme dage og læ på kolde. Vi har en opdeling af legepladsen i zoner så der er steder at cykle, sandkasser, og en boldbane, hvor der er plads til boldspil.

Legepladsen er afgrænset af hække og hegn så den fremstår som en lukket have.

Vi har plantekasser som bliver beplantet med både spiselige planter og blomster. Vi har desuden frugttræer og afholder en årlig blomsterdag, hvor alle børn kommer med en plante. På legepladsen er der en områder hvor man kan balancere, der er klatretræ, samt sansegynge og dækgynger, bålplads som vi bruger til at lave mad på og hygge omkring.

Legepladsen er opdelt med små hække, som skaber tryghed for de mindre børn og giver mulighed for gruppeopdeling på legepladsen.

Vi bruger legepladsen som læringsrum, hvor vi følger de skiftende årstider.

På legepladsen har vi plads og rum til fysisk udfoldelse, men vi benytter også uderummet til at fordybe os i de mere stillesiddende aktiviteter, hvor vi f.eks. kigger på insekter gennem forstørrelsesglas og undersøger legepladsens dyreliv.

Psykiske børnemiljø

Vi som voksne er opmærksomme på at det er os der har ansvaret for relationen og samspillet, og benytter os af ICDP med fokus på samspilstemaerne.

Vi har en anerkendende tilgang til det enkelte barn og et bevidst ressourceorienteret syn på børnene.

Vi bestræber os på at have en autentisk og varm tilgang til vores relationsarbejde, hvor vi tydeligt viser, at vi holder af både børn, kolleger og forældre.

Vi guider og vejleder børnene i deres samspil og vi giver børnene ideer til andre handlemuligheder, hvis de f.eks., slår.

Vi arbejder projektorienteret med emnet følelser og venskaber.

Vi snakker om at det er ok at være forskellige og der findes mange forskellige kulturer, nationaliteter, familieformer og at alt er lige meget værd.

Vi oplever at børnene spejler det samspil vi har med dem og benytter det i deres indbyrdes samspil.

Vi voksne har en god indbyrdes relation, som gør at der er en god stemning. Børnene oplever at de voksne accepterer hinandens forskelligheder og oplever en stor rummelighed blandt de voksne. De voksne er forskellige, men supplerer hinanden godt, og er som personalegruppe enige om, at det er ok at stille undrende spørgsmål til hinanden og reflektere med hinanden og derved udvikles vores pædagogiske praksis.

Æstetisk børnemiljø

Vi udstiller børnenes værker, ofte med en lille beskrivelse af processen og læringen på Aula. Dette skaber stolthed hos børnene og giver mulighed for gode samtaler imellem børnene og deres forældre.

Udstillingen af børnenes værker gør også at forældre kan se hvad deres børn lærer og oplever i løbet af dagen. Vi indretter afgrænsede læringsmiljøer, som inspirerer til fordybelse og læring.

Indretningen af grupperummene afspejler det projekt vi arbejder med i den givne periode, således at børnene fortsætter med at fordybe sig i emnet igennem hele dagen.

Vi rydder op sammen med børnene flere gange dagligt, så læringsmiljøerne er indbydende og inspirerer til ny leg.

Vi tilstræber at have billeder med ord, der viser hvor tingene skal være, så børnene kan være med til at holde orden.

Vi er i en proces, hvor vi arbejder med vores læringsmiljøer og samtidig er vi i gang med en grundlæggende oprydning i hele børnehaven. Vi vil løbende udvikle områder, som inviterer til kvalitet i legene. Fx har vi fokus på kroppen og den funktioner i et fælles lokale – der er opsat læringsbilleder, spejl, litteratur og andet som har fokus på kroppen.