Børnemiljø

Børnemiljøet er blevet vurderet i løbet af 2008, og handleplanerne er udført i 2008 og 2009.

Børnemiljøvurdering i Børnehaven Tirsdalen

Vi har brugt materiale fra DCUM og fra UDVIKLINGSFORUM.

Hvordan har vi inddraget børnene i at kortlægge børnemiljøet?

 • Alle børn har udfyldt et venskabsskema sammen med deres kontaktpædagog.
 • Alle børn fra 5 år har udfyldt ”Det Talende Spørgeskema”.
 • Mange børn har udfyldt ”Samtaleark om Børnemiljø i Institution” derhjemme.
 • Alle børn har fotograferet deres bedste legesteder og legesager.
 • Alle børn har været med til ”Hvis DU skulle bestemme” Indretning af legeplads og stuer.

Hvordan har i inddraget forældrene i kortlægningen?

 • 4 forældre fra hver stue har udfyldt ”Rundgangsskemaer”
 • Forældrene har hjulpet deres børn med at udfylde ”Samtaleark om Børnemiljø i Institution”

Hvordan har personalet i børnehaven kortlagt børnemiljøet?

 • Personalet har lavet iagttagelser af børnenes leg udfra forskellige spørgsmål.
 • Personalet har udfyldt relationsskemaer.
 • Personalet har lavet rundgangsskemaer på deres stuer.
 • Kontaktpædagogerne har lavet venskabsskemaer med ”deres” børn.
 • Personalet har hjulpet børnene med at tage billeder af gode legesteder og legesager.
 • Noteret sig hvad børnene kunne tænke sig ”Hvis Du skulle bestemme”
 • Vurderet det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø i alle rum i institutionen og på legepladsen udfra UdviklingsForums materiale.

Hvordan har vi inddraget børnene i processen med at skabe et godt børnemiljø?

Børnene er blevet hørt og taget alvorligt. Vi har både lyttet til det verbale og nonverbale. Vi har talt med børnene om hvad vi kunne ændre og hvordan vi kunne hjælpe dem.

Hvordan har vi inddraget forældrene i processen?

Forældrene har udfyldt rundgangsskemaer, som personalet efterfølgende har forholdt sig til. De har udfyldt Samtaleark med deres børn i hjemmet, efterfølgende har personalet forholdt sig til det. De er blevet informeret om børnemiljøarbejdet på et forældremøde, hvor personalet har fortalt om forskellige tiltag og forældrene er blevet lyttet til og inddraget i diskussioner.

Hvordan har personalet arbejdet med processen?

Vi har arbejdet med børnemiljøvurderingen på pædagogiske dag, personalemøder og stuemøder. Vi har kortlagt børnemiljøet over 4 uger, valgt problemstillinger ud og udformet handleplaner. Efterfølgende har vi evalueret. Vi har både arbejdet i hele personalegruppen, stuevis og enkeltvis.

Vurdering af børnemiljøet

Børnehavens vurdering af børnemiljøet og børnemiljøproblemerne i forhold til:

Det fysiske børnemiljø

Generelt i orden både ude og inde. Der er dog problemområder:

 • Legepladsen fremstår lidt slidt og der mangler legematerialer. Der mangler flere gynger.
 • Der er temperaturproblemer i de forskellige rum og der kan være dårlig lugt.
 • Mangel på privatliv på badeværelserne.
 • Forstyrrelser i forhold til leg p.g.a. ”trafikårer”.
 • For lidt gulvplads.
 • Støv på reoler o.s.v.
 • I nogle af børnehavens rum mangler børnenes egne ”spor”
 • Uroligt farvevalg af bl.a. vægge.

Det psykiske børnemiljø

Generelt i orden. Der er dog enkelte problemområder.

 • Enkelte børn kan være udenfor fællesskabet.
 • Enkelte børn kan være utrygge.
 • Mange børn vil gerne både ses og høres hele tiden.

Det æstetiske børnemiljø

I orden på legepladsen og generelt i orden indendørs. Der er dog problemområder:

 • Der mangler udsmykning og blomster i forskellige rum.
 • Der kan være dårlige lugte.
 • Der er rodet nogle steder.
 • For meget legetøj fremme.
 • Dårlig belysning.
 • Støj.
 • Uharmoniske vægfarver.

Handlingsplan for børnemiljøproblemerne

Det fysiske børnemiljø

 • Vi får udbedret og repareret legepladsen af en anlægsgartner.
 • Vi anskaffer en stor fugleredegynge.
 • Vi anskaffer flere legematerialer.
 • Vi er opmærksomme på at få tømt skraldespande og lufte ud regelmæssigt.
 • Vi sætter badeforhæng op til toilettet.
 • Vi nyindretter stuerne med fokus på at skabe mange legerum der er uforstyrrede.
 • Vi anskaffer borde til ophængning på vægge og borde der kan skubbes ind i hinanden.
 • Vi gør rent på reoler, i vindueskarme o.s.v. 1 gang ugentligt.
 • Vi hænger børnenes tegninger, malerier, fotos o.s.v. op.
 • Vi får malet væggene i legerummet.

Det psykiske børnemiljø

 • Vi laver sociogrammer ½årligt, hvor de voksne ser på børnenes indbyrdes relationer, og venskabsskemaer sammen med det enkelte barn årligt, udfra det laver vi handleplaner for gruppen og det enkelte barn.
 • Vi har særlig fokus på indkøring af nye børn.
 • Vi arbejder med at vente på tur og vise gensidig respekt bl.a. til samling og i dagligdagen.

Det æstetiske børnemiljø

 • Vi anskaffer flere blomster og udsmykker de forskellige rum.
 • Vi sørger for udluftning og tømning af skraldespande.
 • Vi rydder op. Alle ting skal have et ”hjem”.
 • Vi sorterer i legetøjet, pakker væk og skifter jævnligt ud.
 • Vi får en lyskonsulent til at se på vores belysning og investerer i bedre belysning.
 • Vi bruger voksduge, sætter filtdupper under stole, har legetøj i kurve og bedre belysning.
 • Vi får malet væggene.