Børn med særlige behov

Vi er en børnehave for alle. Vi har i mange år arbejdet inkluderende, også før det ord blev lidt slidt. Vi tror på, og synes også vi har erfaret, at det er godt for alle at vi har et bredt "normalitetsbegreb" og at vi gør plads til forskelligheder.

Det er naturligvis vigtigt at der bliver arbejdet fagligt dygtigt med særlige problematikker, når der er børn med særlige behov, således at vi får trivsel og udvikling for alle børn. Vi gør os umage, laver handleplaner og samarbejder altid med børnenes familier og relevante fagpersoner.