Om børnehaven

Børnehaven Tirsdalen

Her kan du læse om Børnehaven Tirsdalen og vores tilgang til pædagogik, samarbejde og lignende.

Åbningstider

Her kan du finde børnehavens åbningstider.

Ferieplan

Her kan du finde en oversigt over børnehavens lukkedage.

Personale

Børnehavens personalegruppe er kendetegnet af forskellighed, stabilitet og stor pædagogisk erfaring. Vi lægger vægt på et stærkt fællesskab, et sundt psykisk og fysisk arbejdsklima og på at alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt.

Kontakt

Har I brug for en børnehaveplads og overvejer vores børnehave, eller er I bare interesseret i os, er I meget velkommen til at kontakte os og få en aftale om at komme på besøg.

Hus og omgivelser

Vi ligger centralt i Kristrup i gode lejede lokaler opført i 1969. Børnene er fordelt på tre stuer med birum som ligger i forlængelse af hinanden på en lang gang. Derudover har vi gode legerum og små værksteder. Vi bor til leje i den lokale boligforening og arbejder løbende på at forbedre vores hus og sikre en god vedligeholdelse.

Vores økonomi

Vores økonomi er fastlagt således, at vi hvert år får en pose penge og så skal få den til at række. Med andre ord er vi rammestyret. På disse kanter kalder man det "Randers-modellen". Konkret betyder det, at det er op til os i Børnehaven Tirsdalen at afveje vores forskellige udgiftsposter.

Job og studerende

Her kan du finde en liste over job og finde information om studerende i børnehaven.

Grøn børnehave

Vi vil gerne være ansvarlige i forhold til vores omgivelser og vores natur. Vi prøver at formidle dette til børnene og tilstræber en høj grad af miljøbevidsthed i børnehavens dagligdag. Målet er at være medvirkende til at udvikle miljøbevidste børn og voksne.

Aftale, budget og regnskab

Randersmodellen