Personale

Børnehavens personalegruppe er kendetegnet af forskellighed, stort engagement, humor og solid faglighed

Vi er netop nu 14 medarbejdere i børnehaven. Vi lægger vægt på et stærkt fællesskab, et sundt psykisk og fysisk arbejdsklima og på at alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt. 

Det er værd at bemærk, at vi har minimum 3 pædagoger på hver stue. 

Personale

Ledelse

 • Trine, pædagog og leder

Grønærterne

 • Christina, pædagog
 • Beate, pædagog
 • Signe, pædagog
 • Frederikke, pædagogmedhjælper
 • Susanne, på barselsorlov

Spirerne

 • Birgitte, pædagog
 • Lisette, pædagog og AMR
 • Emma, pædagogstuderende
 • Oscar, pædagogmedhjælper

Brumbasserne

 • Lise, pædagog og TR, på orlov
 • Line, pædagog
 • Mette, pædagog TR suppleant
 • Dalton, pædagog
 • Natasja. pædagogisk assistent

Pædagogmedhjælper

 • Jane, er pædagogmedhjælper i børnehaven og kommer på alle stuer efter behov. Det er også Jane, som har styr på en masse praktiske opgaver i huset.

Tillidsposter

Lise, tillidsrepræsentant BUPL Mette er suppleant
Lisette, arbejdsmiljørepræsentant
Lisette, medarbejderrepræsentant i forældreforeningen
Line, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Vi bruger sjældent vikarer, da vi vægter fast personale meget højt.

Der er i perioder også skolepraktikanter, studerende i forskellige praktikker, jobtræningspersoner og lignende. Desuden har vi af og til mindre grupper studerende fra pædagogseminariet og sosuskolen som laver forskellige projekter.