Vores økonomi

Vores økonomi er fastlagt efter Randersmodellen, der betyder, at vi hvert år får en pose penge, vi selv administrerer.

I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse.

Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Vores økonomi

De penge, vi får hvert år efter Randersmodellen, kan vi som nævnt selv administrere. Som selvejende er det vores bestyrelse, der bestemmer over børnehavens økonomi. Børnehavens leder, Trine, har det daglige ansvar og rapporterer til bestyrelsen.

Vores udgifter

Den største udgift er aflønning af medarbejderne. 

Som selvejende kan vi desuden selv organisere vores ledelse, og her har vi prioriteret fortsat at have en souschef. Det finder vi værdifuldt og det fungerer godt hos os. 

Trine er ansat som leder på fuld tid. Hun er på gulvet når der opstår behov for det.

Vores regnskab

Det er lykkedes over en årrække at holde et lille årligt overskud. Det er sket først og fremmest, fordi vi er en søgt børnehave, der er fyldt op. Vi må have et overskud på 5% af den samlede sum.