En dag i børnehaven

De tre stuer har hver deres ugeplan, men generelt - og meget overordnet - har dagens gang på stuen sin egen rytme.

Dekorativ

Kl. 06.10:
Åbner institutionen - og barnet afleveres på den stue, der åbnes på. Indtil kl. 7.30 tilbydes børnene morgenmad.

Kl. 07.30:
Går børn og voksne på deres egne stuer. Der leges - planlagte eller spontane lege. Fra 9/9.30  tages der på tur, leges på legeplads, danses/spilles i kælderen etc.

Cirka 10.45:
Samlingsstund: Vi samles, snakker, synger, rimer, læser, leger . Hvem er her og hvem er her ikke o.s.v. Derefter spises der frokost.

Cirka 12.00:
Er alle børn ude at lege. De, der har været på tur om formiddagen, bliver af og til inde.

Cirka 14.00:
Spiser vi eftermiddagsmad. Det er børnenes medbragte frugt og eftermiddagsmad.

Cirka 16.00:
Samles vi på de stuer, der skal lukkes på - her er der to voksne tilbage i institutionen.

Kl. 16.30:
Skal de sidste børn og voksne have forladt institutionen. Fredag dog kl. 16.00.