Personalesamarbejde

Vores udgangspunkt er, at når de voksne har det godt med hinanden, har børnene det som regel også.

Et godt personalesamarbejde er en forudsætning for at et godt miljø i børnehaven for både børn, forældre og personale. Det indebærer, at personalet er åbne, ærlige, positive, fleksible og engagerede.

Der er en gensidig respekt for det enkelte menneske, og en forpligtelse til at levere tingene på rette sted og til rette vedkommende( ingen snak i krogene). Ingen har mulighed for at ændre på noget, når vedkommende ikke ved, hvad det handler om.

Vi har ingen lukkede "døre" og alle giver gerne gode idéer videre.

Vi har fælles mål og handleplaner, som er med til at synliggøre, at jeg gør det, jeg tror, jeg gør og vil gøre.

Børnehaven Tirsdalen har som mål at være en god, rummelig og spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne anerkendes for deres arbejde, oplever arbejdsglæde, og sikres faglig og personlig udvikling, i et arbejdsmiljø hvor konflikter mødes, behandles åbent og løses, og hvor der tages hånd om den enkelte medarbejder.